Dinar, que en celebració de l’obertura de la Rambla Samá, ofereix el Magnífic Ajuntament a les Autoritats i senyors que han contribuit a la realització de l’esmentada millora urbana