Departament d’Agricultura : Característiques de la gallina… : constitució morfològica… : palpació abdominal…[Material gráfico]