De la taverna dels «»don»» i dels «»senyors»» a la taverna dels «»camarades»»»