Cuina de Can Mayol amb estris diversos i pastera en primer terme [Material gráfico]