Banquet al mestre D. Felip Pedrell. 1902 [Material gráfico]