Reglament del personal matancer dels escorxadors de Catalunya : Decret del 31 de desembre del 1936, D. O. del 3 de gener del 1937.