Orige del mocador. Auca premiada en el concurs convocat per el gremit de confiters de València en l’any 1929, amb motiu de la festa de sent donís