Libre de doctrina pera ben servir: de Tallar y del Art de Coch: ço es de quasevol manera de potatges y salses…