La Cuyna catalana. Aplech de fòrmules pera preparar tota mena de plats ab economía y facilitat, propi pera servir de guía a les mestresses de casa y a totes les cuyneres en general, per Josep Cunill de Bosch