Avisos o sian regles senzillas a un principiant cuyner o cuynera adaptadas a la capacitat dels menos instruits