Avenç sobre les característiques econòmiques de l’ agricultura catalana