Arturo Kanpion jaunaren omenez bazkaria : Euskal-Esnalea, Mirentxu (Lasarte), 1929-Urrilla, 27.