Análisis del agua sulfatada sódica de Els Cuquets… De Rubinat partido de Cervera