Tot el blat sobrant als Sindicats Agrícoles! : Aquesta és la consigna que ens imposa la guerra : ¿Quin serà el pagès que gosarà incomplir-la?