Llibre del Coc de la Canonja de Tarragona (Codex del 1331); amb boixos originals d’en Josep Recasens y Tuset; editat sota la cura de Mossén Joan Serra y Vilaró