Factura, de «La Duquesita» al Excmo. Sr. Marqués de Argelita