Etiquetas e envoltorios de produtos e establecementos comerciais. Alimentos, conservas. [Material gráfico]